Posts Tagged ‘Ka-29’

Kamov Ka-29 side view

Kamov Ka-29

Kamov Ka-29 «62 Red» «62 Red» assault/transport helicopter of the 830th Independent Helicopter Regiment, 1990

Kamov Ka-29 side view

Kamov Ka-29

«71 Red», a Kamov Ka-29 assault/transport helicopter. 830th
Independent Helicopter Regiment, Severomorsk, 1994


-->