Mil’ V-14 1st Proto

Side view


First prototype of the Mil’ V-14 ASW helicopter (CCCP-11051) in intermediate configurationRelated illustrations


16 комментариев Subscribe to comments


 1. dwight

  .

  tnx for info!…

  Июл 27, 2014 @ 18:35 2. Johnny

  .

  спасибо!…

  Авг 23, 2014 @ 12:49 3. Hubert

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

  Ноя 18, 2014 @ 01:58 4. harold

  .

  ñïàñèáî!!…

  Дек 01, 2014 @ 05:54 5. Jaime

  .

  thanks for information!…

  Дек 06, 2014 @ 15:43 6. Herman

  .

  ñïñ çà èíôó!…

  Дек 09, 2014 @ 14:57 7. tracy

  .

  áëàãîäàðåí!!…

  Дек 14, 2014 @ 12:05 8. otis

  .

  thanks for information!…

  Дек 25, 2014 @ 04:04 9. Edward

  .

  ñïàñèáî!…

  Янв 20, 2015 @ 09:29 10. Max

  .

  áëàãîäàðåí….

  Янв 20, 2015 @ 10:02 11. ross

  .

  good!!…

  Янв 20, 2015 @ 10:35 12. jaime

  .

  hello!…

  Янв 20, 2015 @ 11:08 13. Jason

  .

  good info….

  Янв 30, 2015 @ 00:46 14. jay

  .

  ñïñ çà èíôó….

  Янв 30, 2015 @ 01:20 15. tony

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

  Янв 30, 2015 @ 01:53 16. Willard

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

  Фев 07, 2015 @ 07:00


Reply