Mil’ Mi-14BT

Side view


Bulgarian Navy Mi-14BT «811 Red», Varna-Chaika AB, 1999Related illustrations


10 комментариев Subscribe to comments


 1. gene

  .

  tnx for info….

  Июл 30, 2014 @ 21:41 2. todd

  .

  áëàãîäàðþ….

  Ноя 21, 2014 @ 07:24 3. glenn

  .

  áëàãîäàðþ!!…

  Ноя 25, 2014 @ 11:47 4. Duane

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

  Ноя 26, 2014 @ 05:15 5. Allan

  .

  thank you!…

  Ноя 28, 2014 @ 19:33 6. Jeff

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

  Дек 01, 2014 @ 21:04 7. evan

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

  Дек 06, 2014 @ 01:12 8. clarence

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

  Янв 15, 2015 @ 04:57 9. lewis

  .

  ñïñ çà èíôó….

  Янв 31, 2015 @ 17:44 10. Lawrence

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

  Янв 31, 2015 @ 18:19


Reply