Antonov An-12B

Side view


Antonov An-12B «42 Blue» on the military maneuvers of 1967Related illustrations


6 комментариев Subscribe to comments


 1. Harry

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

  Дек 12, 2014 @ 10:30 2. perry

  .

  tnx!!…

  Дек 12, 2014 @ 11:10 3. Pedro

  .

  ñïñ….

  Дек 18, 2014 @ 07:41 4. Jay

  .

  áëàãîäàðþ….

  Янв 17, 2015 @ 12:00 5. eddie

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

  Янв 19, 2015 @ 09:12 6. otis

  .

  ñïñ çà èíôó….

  Фев 07, 2015 @ 19:33


Reply