Antonov An-12

Side view


Antonov An-12 CCCP-11101 tested at GocNII GARelated illustrations


12 комментариев Subscribe to comments


 1. clyde

  .

  thanks!!…

  Июл 26, 2014 @ 22:16 2. luther

  .

  tnx for info….

  Июл 27, 2014 @ 05:31 3. harvey

  .

  ñïñ çà èíôó!…

  Ноя 19, 2014 @ 00:29 4. Michael

  .

  ñïñ çà èíôó….

  Ноя 24, 2014 @ 07:53 5. Chris

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

  Дек 06, 2014 @ 05:08 6. Dan

  .

  good!…

  Дек 14, 2014 @ 15:30 7. felix

  .

  tnx for info!…

  Дек 20, 2014 @ 12:09 8. walter

  .

  ñïñ!!…

  Янв 20, 2015 @ 18:33 9. Daniel

  .

  ñïàñèáî!…

  Янв 21, 2015 @ 11:54 10. earl

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

  Янв 24, 2015 @ 19:50 11. Elmer

  .

  thank you….

  Фев 03, 2015 @ 08:18 12. Alejandro

  .

  ñïñ!…

  Фев 05, 2015 @ 20:47


Reply