Antonov An-12BK

Side view


Antonov An-12BK CCCP-11724. Kabul (Afghanistan), 1984Related illustrations


6 комментариев Subscribe to comments


 1. jonathan

  .

  hello!!…

  Ноя 28, 2014 @ 08:54 2. Jackie

  .

  thanks….

  Дек 05, 2014 @ 05:03 3. alvin

  .

  áëàãîäàðåí!!…

  Дек 22, 2014 @ 17:29 4. louis

  .

  ñïñ!…

  Янв 21, 2015 @ 17:34 5. lester

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

  Янв 28, 2015 @ 09:45 6. norman

  .

  thanks for information….

  Фев 13, 2015 @ 22:40


Reply