Myasishchev 3M

Side view


Myasishchev 3M “54 Red” operated by Soviet Long-Range Aviation, 1960sRelated illustrations


Reply