Mil’ Mi-8MT

Side view


Mil’ Mi-8MT «18» field modified for COMINT duties (note ventral aerials). Groznyy-Severnyy airport, late June 2000Related illustrations


11 комментариев Subscribe to comments


 1. Antonio

  .

  thanks for information….

  Июл 29, 2014 @ 23:53 2. marshall

  .

  благодарствую!…

  Авг 24, 2014 @ 06:08 3. Homer

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

  Ноя 17, 2014 @ 05:12 4. Morris

  .

  tnx for info!…

  Ноя 17, 2014 @ 21:35 5. jordan

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

  Ноя 22, 2014 @ 21:34 6. Casey

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

  Ноя 22, 2014 @ 22:38 7. roland

  .

  thanks….

  Ноя 28, 2014 @ 12:53 8. Arthur

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

  Фев 04, 2015 @ 08:20 9. karl

  .

  áëàãîäàðþ….

  Фев 04, 2015 @ 14:26 10. Randall

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!!…

  Фев 04, 2015 @ 14:58 11. Ian

  .

  thank you!…

  Фев 04, 2015 @ 15:29


Reply