Mil’ Mi-14PS

Side view


Mil’ Mi-14PS «56 Red», North Fleet Air Arm, Safonovo AB, the summer of 1991Related illustrations


16 комментариев Subscribe to comments


 1. Evan

  .

  tnx for info….

  Июл 29, 2014 @ 13:13 2. darrell

  .

  tnx for info….

  Ноя 17, 2014 @ 22:36 3. Leo

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

  Ноя 19, 2014 @ 03:54 4. Francis

  .

  ñïñ çà èíôó….

  Ноя 24, 2014 @ 11:39 5. Jesus

  .

  ñïàñèáî….

  Ноя 26, 2014 @ 21:32 6. Jorge

  .

  hello….

  Дек 01, 2014 @ 11:36 7. andrew

  .

  ñïñ çà èíôó!…

  Дек 15, 2014 @ 05:46 8. jeffery

  .

  good info….

  Дек 22, 2014 @ 13:37 9. Calvin

  .

  áëàãîäàðåí!…

  Дек 25, 2014 @ 12:40 10. lloyd

  .

  good!!…

  Янв 23, 2015 @ 05:38 11. Casey

  .

  thanks!!…

  Янв 26, 2015 @ 22:14 12. floyd

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

  Янв 26, 2015 @ 22:47 13. Arthur

  .

  ñïñ çà èíôó….

  Янв 26, 2015 @ 23:20 14. oscar

  .

  ñïñ!!…

  Янв 26, 2015 @ 23:54 15. Hector

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

  Янв 31, 2015 @ 06:36 16. Antonio

  .

  ñïñ!…

  Фев 06, 2015 @ 10:22


Reply