Mikoyan MiG-17P

Side view

Mikoyan MiG-17P «41 Blue» interceptor of the 689th GvIAP, the middle of 1960sRelated illustrations


19 комментариев Subscribe to comments


 1. kyle

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

  Июл 28, 2014 @ 03:02 2. Alfredo

  .

  thanks!!…

  Авг 22, 2014 @ 23:22 3. lance

  .

  сэнкс за инфу!!…

  Авг 22, 2014 @ 23:28 4. Jay

  .

  спс!!…

  Авг 23, 2014 @ 22:40 5. Carlton

  .

  tnx for info!!…

  Авг 26, 2014 @ 12:43 6. wayne

  .

  hello….

  Окт 27, 2014 @ 12:06 7. Joshua

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

  Ноя 19, 2014 @ 08:11 8. dana

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

  Ноя 21, 2014 @ 19:30 9. Gilbert

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

  Ноя 21, 2014 @ 23:07 10. Clifford

  .

  good info!!…

  Ноя 28, 2014 @ 15:37 11. chad

  .

  áëàãîäàðþ!!…

  Ноя 29, 2014 @ 12:27 12. Brent

  .

  ñïñ!!…

  Ноя 30, 2014 @ 04:17 13. sidney

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

  Дек 23, 2014 @ 18:24 14. Rafael

  .

  good info!…

  Янв 19, 2015 @ 14:04 15. Melvin

  .

  thanks….

  Янв 19, 2015 @ 14:36 16. oscar

  .

  thanks!…

  Янв 19, 2015 @ 15:09 17. dennis

  .

  tnx!!…

  Янв 19, 2015 @ 15:41 18. terry

  .

  ñïñ!!…

  Янв 20, 2015 @ 02:57 19. joel

  .

  good!!…

  Янв 20, 2015 @ 05:31


Reply