Mikoyan MiG-17

Side view

Mikoyan MiG-17 «19 Blue», 689th GvIAP, еhe middle of 1960sRelated illustrations


11 комментариев Subscribe to comments


 1. daniel

  .

  tnx for info!!…

  Июл 29, 2014 @ 16:40 2. marc

  .

  спс за инфу….

  Авг 22, 2014 @ 17:59 3. Randy

  .

  ñïñ çà èíôó….

  Ноя 20, 2014 @ 02:22 4. claude

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

  Ноя 24, 2014 @ 03:02 5. Samuel

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

  Дек 16, 2014 @ 23:40 6. Frederick

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

  Дек 21, 2014 @ 09:59 7. Doug

  .

  thanks….

  Дек 25, 2014 @ 17:37 8. philip

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

  Дек 26, 2014 @ 17:17 9. shane

  .

  good info….

  Янв 31, 2015 @ 19:25 10. Milton

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

  Фев 01, 2015 @ 17:58 11. henry

  .

  áëàãîäàðåí!…

  Фев 14, 2015 @ 14:26


Reply