Bell P-39Q-25 Airacobra

Side view

Bell P-39Q-25 Airacobra «55 White» 44-32488. 16th GvIAP, Stefaneshti airfield, 1944. Pilot G. GolubevRelated illustrations


14 комментариев Subscribe to comments


 1. Wayne

  .

  ñïñ….

  Июл 31, 2014 @ 06:57 2. Kyle

  .

  спс!!…

  Авг 23, 2014 @ 01:11 3. neil

  .

  спс….

  Авг 23, 2014 @ 07:55 4. arnold

  .

  благодарен!…

  Авг 24, 2014 @ 02:50 5. Warren

  .

  tnx for info!…

  Ноя 19, 2014 @ 09:39 6. shawn

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

  Ноя 27, 2014 @ 18:13 7. Tommy

  .

  tnx for info….

  Ноя 28, 2014 @ 21:43 8. nathaniel

  .

  good!…

  Дек 01, 2014 @ 20:25 9. Nathan

  .

  ñïñ!!…

  Дек 09, 2014 @ 05:20 10. Kent

  .

  ñïñ!!…

  Дек 17, 2014 @ 14:09 11. karl

  .

  áëàãîäàðåí!…

  Дек 17, 2014 @ 14:41 12. Johnnie

  .

  áëàãîäàðþ!…

  Дек 19, 2014 @ 11:54 13. Hubert

  .

  ñïñ çà èíôó!…

  Янв 14, 2015 @ 20:27 14. guy

  .

  tnx for info!…

  Янв 15, 2015 @ 00:33


Reply