Chetverikov Che-2

Artwork, on slideshow


Night sortie of Chetverikov Che-2 «4 Yellow». Baltic Fleet, end of July 1941Related illustrations


16 комментариев Subscribe to comments


 1. Casey

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

  Июл 28, 2014 @ 01:55 2. rene

  .

  ñïñ!!…

  Ноя 22, 2014 @ 13:33 3. Mario

  .

  ñïñ!!…

  Ноя 28, 2014 @ 07:41 4. Alexander

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

  Ноя 30, 2014 @ 21:12 5. ronald

  .

  ñïñ….

  Дек 01, 2014 @ 14:01 6. sean

  .

  ñïñ çà èíôó!…

  Дек 05, 2014 @ 18:45 7. tim

  .

  good info!!…

  Дек 05, 2014 @ 21:40 8. billy

  .

  áëàãîäàðþ!…

  Дек 13, 2014 @ 05:41 9. sam

  .

  tnx for info!!…

  Дек 15, 2014 @ 01:01 10. Edward

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

  Дек 18, 2014 @ 05:21 11. Matt

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

  Дек 19, 2014 @ 07:51 12. donald

  .

  thank you!!…

  Дек 23, 2014 @ 14:05 13. warren

  .

  hello….

  Дек 23, 2014 @ 14:37 14. terry

  .

  thanks….

  Дек 23, 2014 @ 15:10 15. corey

  .

  good info!!…

  Дек 26, 2014 @ 03:38 16. matt

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

  Дек 26, 2014 @ 12:05


Reply