Tupolev Tu-2

Side view


Tupolev Tu-2 «4 White», 1st Sqn of 47th OGRAP. Berlin area, the spring of 1945Related illustrations


9 комментариев Subscribe to comments


 1. martin

  .

  ñïñ!!…

  Июл 27, 2014 @ 01:51 2. victor

  .

  ñïàñèáî!!…

  Июл 27, 2014 @ 07:19 3. Erik

  .

  thanks!…

  Авг 22, 2014 @ 19:34 4. arthur

  .

  hello!!…

  Авг 23, 2014 @ 16:00 5. Leroy

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

  Ноя 16, 2014 @ 22:09 6. Alfred

  .

  tnx….

  Ноя 23, 2014 @ 23:55 7. ben

  .

  thank you!…

  Дек 18, 2014 @ 06:53 8. Darryl

  .

  thanks….

  Янв 30, 2015 @ 14:55 9. bruce

  .

  ñïñ çà èíôó….

  Фев 08, 2015 @ 15:25


Reply