Tupolev Tu-104A

Side view


Tupolev Tu-104A CCCP-42364 tested at GosNII GVF



Related illustrations


13 комментариев Subscribe to comments


 1. Herman

  .

  спасибо за инфу!!…

  Авг 23, 2014 @ 01:39



 2. Erik

  .

  good….

  Авг 23, 2014 @ 21:59



 3. Darren

  .

  сэнкс за инфу!!…

  Авг 23, 2014 @ 22:04



 4. Gene

  .

  good info….

  Авг 24, 2014 @ 14:07



 5. Arturo

  .

  ñïñ….

  Ноя 22, 2014 @ 19:48



 6. Virgil

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

  Ноя 26, 2014 @ 12:08



 7. brad

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

  Ноя 27, 2014 @ 12:30



 8. Frank

  .

  áëàãîäàðåí!!…

  Ноя 29, 2014 @ 19:58



 9. casey

  .

  áëàãîäàðåí!…

  Дек 21, 2014 @ 12:51



 10. Julio

  .

  áëàãîäàðåí….

  Дек 25, 2014 @ 06:50



 11. Ted

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

  Дек 26, 2014 @ 00:49



 12. brett

  .

  ñïñ çà èíôó!…

  Фев 04, 2015 @ 02:59



 13. raul

  .

  good info!!…

  Фев 11, 2015 @ 22:36


Reply