Sukhoi Su-15

Side view


Sukhoi Su-15 «01 Red» named after Great Patriotic War hero Nikolay Danilenko. Moscow PVO (Air Defence) District, 3rd Air Corps, 611th IAP (Fighter Regiment), Dorokhovo AB, BezhetskRelated illustrations


20 комментариев Subscribe to comments


 1. Daniel

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

  Июл 31, 2014 @ 17:25 2. Tyrone

  .

  ñïñ!!…

  Ноя 21, 2014 @ 07:02 3. wade

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

  Ноя 21, 2014 @ 22:48 4. Ernest

  .

  ñïàñèáî!!…

  Ноя 23, 2014 @ 19:57 5. pedro

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

  Ноя 24, 2014 @ 11:14 6. jeremy

  .

  good info!…

  Ноя 24, 2014 @ 22:01 7. rodney

  .

  tnx for info!…

  Ноя 24, 2014 @ 23:48 8. ted

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

  Ноя 26, 2014 @ 11:27 9. stuart

  .

  ñïñ!…

  Ноя 27, 2014 @ 11:07 10. eddie

  .

  tnx for info!!…

  Дек 06, 2014 @ 03:43 11. kenny

  .

  ñïàñèáî….

  Дек 12, 2014 @ 09:05 12. Barry

  .

  hello!…

  Дек 14, 2014 @ 01:31 13. angel

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

  Дек 14, 2014 @ 22:25 14. christopher

  .

  áëàãîäàðåí!!…

  Дек 24, 2014 @ 21:58 15. ronnie

  .

  good info!…

  Янв 16, 2015 @ 10:48 16. salvador

  .

  ñïñ!!…

  Янв 18, 2015 @ 00:56 17. charlie

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

  Янв 18, 2015 @ 01:31 18. Fernando

  .

  ñïñ!!…

  Янв 18, 2015 @ 02:06 19. Ricardo

  .

  good!!…

  Янв 31, 2015 @ 03:43 20. walter

  .

  good….

  Фев 12, 2015 @ 03:01


Reply