Putilov Stal’-3

Side view


Putilov Stal’-3 CCCP-E1202 light passenger aircraft tested by NII GWFRelated illustrations


16 комментариев Subscribe to comments


 1. guy

  .

  ñïñ çà èíôó….

  Июл 30, 2014 @ 13:25 2. Maurice

  .

  сэнкс за инфу!!…

  Авг 22, 2014 @ 21:14 3. gregory

  .

  good!!…

  Авг 23, 2014 @ 00:08 4. duane

  .

  tnx….

  Авг 23, 2014 @ 02:56 5. Ryan

  .

  thanks!…

  Авг 24, 2014 @ 09:35 6. harry

  .

  tnx….

  Ноя 28, 2014 @ 16:02 7. jacob

  .

  tnx for info!!…

  Дек 13, 2014 @ 07:42 8. Ruben

  .

  áëàãîäàðþ!!…

  Дек 18, 2014 @ 07:57 9. kevin

  .

  ñïñ!…

  Янв 19, 2015 @ 06:21 10. eugene

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

  Янв 20, 2015 @ 02:31 11. Terrance

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

  Янв 27, 2015 @ 18:23 12. Greg

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

  Янв 27, 2015 @ 18:58 13. eugene

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

  Фев 03, 2015 @ 09:41 14. jesus

  .

  tnx for info!!…

  Фев 03, 2015 @ 10:13 15. alfonso

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

  Фев 03, 2015 @ 10:44 16. lance

  .

  ñýíêñ çà èíôó!!…

  Фев 03, 2015 @ 11:16


Reply