Myasishchev M-50

Side view


Myasishchev M-50 «023 Blue». Prototype of supersonic strategic bomber, 1960sRelated illustrations


3 комментария Subscribe to comments


 1. Dale

  .

  ñïñ çà èíôó!…

  Ноя 19, 2014 @ 19:06 2. Shaun

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

  Ноя 29, 2014 @ 21:26 3. marion

  .

  thanks!…

  Янв 25, 2015 @ 09:49


Reply