Mil’ Mi-4P

Side view


Mil’ Mi-4P CCCP-19121 passenger helicopterRelated illustrations


5 комментариев Subscribe to comments


 1. Lester

  .

  thanks for information!…

  Авг 22, 2014 @ 16:30 2. Ted

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!!…

  Ноя 17, 2014 @ 03:39 3. martin

  .

  hello!!…

  Ноя 17, 2014 @ 07:54 4. marvin

  .

  áëàãîäàðåí….

  Дек 15, 2014 @ 15:08 5. Antonio

  .

  ñïñ çà èíôó!…

  Фев 10, 2015 @ 17:22


Reply