Il’yushin Il-14

Side view


Il’yushin Il-14 CCCP-L5053 operated by Aeroflot in 1950-1970sRelated illustrations


11 комментариев Subscribe to comments


 1. robert

  .

  ñïñ!!…

  Июл 31, 2014 @ 13:57 2. alfonso

  .

  áëàãîäàðñòâóþ!…

  Ноя 25, 2014 @ 17:43 3. andrew

  .

  ñïàñèáî!!…

  Ноя 30, 2014 @ 01:36 4. Derek

  .

  tnx for info!!…

  Дек 08, 2014 @ 15:50 5. Nelson

  .

  ñïñ….

  Дек 15, 2014 @ 16:45 6. ruben

  .

  áëàãîäàðþ!!…

  Дек 19, 2014 @ 19:08 7. ruben

  .

  good info!!…

  Дек 19, 2014 @ 19:41 8. Jerry

  .

  good!!…

  Дек 19, 2014 @ 20:16 9. Jessie

  .

  good info….

  Фев 13, 2015 @ 05:26 10. David

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

  Фев 13, 2015 @ 06:02 11. charles

  .

  ñïñ….

  Фев 13, 2015 @ 06:38


Reply