Il’yushin Il-4

Side view


Il’yushin Il-4 «23 Yellow», 2nd Sqn 47th OGRAP (Independent Guards Reconnaissance Regiment), the summer and autumn of 1943Related illustrations


12 комментариев Subscribe to comments


 1. Herman

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

  Ноя 17, 2014 @ 00:18 2. Dan

  .

  tnx!…

  Ноя 18, 2014 @ 00:35 3. Sergio

  .

  tnx for info!…

  Ноя 19, 2014 @ 10:51 4. daniel

  .

  good info!…

  Ноя 19, 2014 @ 13:27 5. frank

  .

  ñïñ….

  Ноя 23, 2014 @ 04:22 6. alejandro

  .

  ñïñ!…

  Ноя 23, 2014 @ 21:57 7. jacob

  .

  áëàãîäàðñòâóþ….

  Ноя 29, 2014 @ 21:21 8. Kenneth

  .

  tnx for info….

  Дек 13, 2014 @ 13:14 9. Ralph

  .

  good!!…

  Янв 24, 2015 @ 01:45 10. armando

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

  Фев 07, 2015 @ 12:43 11. victor

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

  Фев 09, 2015 @ 12:19 12. douglas

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

  Фев 13, 2015 @ 13:04


Reply