Il’yushin Il-12D

Side view


Il’yushin Il-12D «60 Blue» of Russian Military Transport Aviation, 1950sRelated illustrations


12 комментариев Subscribe to comments


 1. brad

  .

  tnx for info!…

  Ноя 27, 2014 @ 19:56 2. Calvin

  .

  ñýíêñ çà èíôó!…

  Ноя 28, 2014 @ 04:27 3. Jack

  .

  áëàãîäàðåí!…

  Ноя 29, 2014 @ 18:49 4. ernest

  .

  thanks!…

  Дек 17, 2014 @ 20:40 5. jeff

  .

  tnx….

  Дек 20, 2014 @ 15:12 6. Henry

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

  Дек 26, 2014 @ 04:38 7. arturo

  .

  ñïàñèáî çà èíôó!…

  Янв 17, 2015 @ 22:07 8. chris

  .

  ñïñ çà èíôó!…

  Янв 17, 2015 @ 22:43 9. Dave

  .

  tnx for info!…

  Янв 30, 2015 @ 17:14 10. Evan

  .

  ñïñ çà èíôó!!…

  Фев 07, 2015 @ 15:07 11. Craig

  .

  ñïñ!…

  Фев 14, 2015 @ 02:59 12. Eugene

  .

  ñýíêñ çà èíôó….

  Фев 14, 2015 @ 17:41


Reply