Bartini Stal’-6

Side view


Bartini Stal’-6 experimental high-speed aircraft, 1933Related illustrations


9 комментариев Subscribe to comments


 1. shaun

  .

  tnx!!…

  Ноя 22, 2014 @ 23:42 2. Francisco

  .

  áëàãîäàðþ!…

  Ноя 24, 2014 @ 16:23 3. vernon

  .

  áëàãîäàðþ!…

  Ноя 28, 2014 @ 04:54 4. Ray

  .

  ñïàñèáî çà èíôó….

  Ноя 30, 2014 @ 15:56 5. Ernest

  .

  good info!…

  Дек 05, 2014 @ 02:28 6. Larry

  .

  ñïàñèáî!…

  Дек 11, 2014 @ 16:39 7. Roger

  .

  hello!!…

  Дек 11, 2014 @ 18:30 8. Adam

  .

  good info!!…

  Янв 17, 2015 @ 21:36 9. Bernard

  .

  tnx….

  Янв 26, 2015 @ 05:18


Reply